HVORDAN BLI LEVERANDØR

Ønsker dere å registrere deres produkter i Bransjeportalen for VVS og VA produkter, velg Start registrering nederst på siden og fyll ut registreringsskjemaet.

Kontaktpersonene i deres firma vil da motta passord og brukernavn som gir leverandørtilgang til databasen. Deretter kan du søke om NRF nummer på ønskede produkter.

Retningslinjer for NRFs produktdatabase
Les mer om dette i vedlegget

Kostnad ved deltagelse i NRFs produktdatabase
Du betaler en engangsavgift for å registrere firmaet ditt som leverandør, i tillegg er det en årlig avgift pr. NRF nummer.
Priser for deltagelse i NRF produktdatabase

Klikk her for å starte innmeldingsprosessen